Ако вярвахме повече в себе си, бихме могли да постигнем почти всяка цел

май 12, 2020 | Здравна информация

«Ако вярвахме повече в себе си, бихме могли да постигнем почти всяка цел»
Франсоа де Ларошфуко

Самооценка на човека – това е неговата съдба. Никой няма да ни оцени по-високо от това, как ние самите се оценяваме.

Самооценката може да бъде адекватна, занижена или завишена. Двете последни имат нужда от корекция и е въпрос, коя от двете е по-вредна! Адекватната самооценка формира уверено поведение. Не самоуверено и не неуверено, а такова, което помага за избора на правилни жизнени цели и ефективни методи за тяхната реализация.

Съществуващи психологически и социални проучвания посочват за най-важното качество при реализация на своите цели имено увереност в себе си и в своите възможности. А те съществуват за всеки един от нас! Това, което обикновенно ни липсва в трудните ситуации, са знанията, какво да направим точно в този момент, за да разрешим проблема си по най-ефикасния начин!

В хода на обучението вие ще разберете за своите силни и слаби страни и как да ги използвате в ситуациите на:

– презентация;

– запознанство;

– преговори;

– конфликтни ситуации;

– агресия към вас;

– неконструктивна критика и др. подобни ситуации.

В съвремената приложна психология се използват достатъчно силни методи за извършване на бърза и качествена личностна промяна: животът не ни чака и ако искаме да го направим по-добър, трябва да действаме бързо и решително.

Вие имате възможността да използвате методите на съвремената психология за развитието на своята увереност и формирането на своят успех!