Алкохол и сърдечно-съдово здраве – артериална хипертония, част II

юли 19, 2021 | Здравна информация

При здрави възрастни, консумирането на ниски до умерени количества алкохол всеки ден обикновено няма краткосрочно (т.е. остро) или значително влияние върху хемодинамиката или кръвното налягане (АН). Данните обаче предполагат, че пиенето на алкохол (повече от 5 стандартни напитки в рамките на 1 консумация) е свързано с преходни увеличения на АН, които варират средно от 4 до 7 mmHg за систоличен АН и 4 до 6 mmHg за диастоличен АН (Potter et al. 1986; Rosito et al. 1999; Seppä и Sillanaukee 1999).
Преди почти четири десетилетия, използвайки данни от многофазното здравно проучване на Kaiser Permanente, Klatsky и колеги (1977) съобщават, че разпространението на артериална хипертония (артериално налягане (АН)≥160 / 95 mmHg) при бели и черни субекти (мъже и жени), консумиращи повече от 6 напитки на ден е около два пъти повече, отколкото при непиещите. Използвайки по-ниска гранична стойност на систоличния АН за диагностициране на АН (систоличен BP> 140 mmHg), данните от много проучвания  потвърждават, че високите дневни нива на консумация на алкохол са свързани с повишен риск за артериална хипертония . Данните от текущите мета-анализи обаче показват, че рисковият прагов ефект или количеството дневен прием на алкохол, свързани с HTN, са много по-ниски от първоначално съобщените в проучването Klatsky.
В систематичен преглед и мета-анализ, които включват 16 проспективни проучвания за ефектите от консумацията на алкохол върху риска от АХ (систолично АН> 140 mmHg / диастолично АН> 90 mmHg), Briasoulis и колеги (2012) установяват, че консумирането на повече от 20 g етанол / ден (~ 1 до 2 напитки / ден) значително повишава риска от артериална хипертония при жените и по-високи количества (31 до 40 g / ден) увеличава риска от артериална хипертония при мъжете. Има и обратна връзка между консумацията на алкохол и АХ, където консумацията на <10 g / ден е свързана с намален риск от АХ.
Мори и колеги (2015) изследват дозозависимите ефекти на пиенето на алкохол върху АН, измерени на редовни интервали при здрави жени в пременопауза на възраст между 20 и 45 години. Тези многократни измервания позволиха сравнение на АН между 24 участници при 3 нива на пиене, всеки за 4-седмичен интервал на консумация. Изследването включва периоди на консумация на алкохол с малък обем и по-голям обем, както и на пиене на безалкохолно червено вино за всеки участник, независимо дали първоначално е консумирал повече или по-малко алкохол, както е определено от проучването. Систоличните стойности на  АН и диастоличното АН са с 2,3 mmHg / 1,3 mmHg по-високи при жените, консумирали по-големи количества алкохол (146 до 218 g / седмица, ~ 2 до 3 стандартни напитки / ден), отколкото при тези, които пият по-малко (42 до 73 g / седмица, ~ 0,5 до 1 стандартна напитка / ден) или никаква. Като в това проучване не се открива понижаващ АН ефект при по-ниски количества алкохол. При жените тези констатации подкрепят данните от мета-анализи и проспективни проучвания, което предполага, че по-големи количества консумация на алкохол може да увеличи BP и да допринесе за развитието на HTN

За да обобщим, както при мъжете, така и при жените, консумацията на алкохол на нива над около 1 до 2 напитки на ден е свързана с HTN. Американското дружество по хипертония и Международното общество по хипертония препоръчват мъжете да ограничат консумацията на алкохол до не повече от 2 напитки на ден, а жените до не повече от 1 питие на ден (Weber et al. 2014). За да се постави важността на контрола на АН в перспектива, на популационно ниво увеличението на АН с 2 mmHg увеличава смъртността от инсулт с 10% и от коронарна артериална болест (CAD) със 7% (Lewington et al. 2002; . 2015 г.).

Трябва да се има предвид, че настоящата статия, разглежда изолираните ефекти на алкохола върху сърдечно съдовата система, а не в комбинация с останалите рискови фактори, които се оценяват при  всеки пациент индивидуално.

Автор: д-р Христо Ангелов – кардиолог в МЦ ЛОРА – Позитано.

Запазете своя час за кардиолог ОНЛАЙН или на тел. 02/ 980 80 65, 0879 826 370, 0700 175 75