Вашето мнение за обслужването ви в Дежурен кабинет

Медицински център ЛОРА осъществява лечебно-диагностична дейност, като зачита правата и човешкото достойнство на своите пациенти. Ние сме ангажирани с изграждането на екип с висок морал и професионализъм, които да осигурят необходимото ниво за оказване на медицинска помощ. Анкетата ще ни помогне да разберем Вашите очаквания, за да можете да получавате най-доброто обслужване.

Попълването на анкетата отнема 2-3 минути. Вашето мнение е важно за нас, благодарим Ви за отделеното време!

Анкета – мнението ви за прегледа в дежурен кабинет на МЦ ЛОРА

    Вашите контакти за обратна връзка

    Благодарим Ви за отделеното време!