Атеросклероза

май 12, 2020 | Здравна информация

Атеросклерозата засяга артериите от еластичен тип, стеснява артериалния отвор и намалява оросяването в съответните тъкани. Изявата на болестта настъпва късно, когато са налице напреднали стенози на съдовете. Първоначалния период на практика е неуловим или трудно уловим. Клиничния период се подразделия на 3 стадия:

1-ви стадий – преходна исхемия в органите /недостатъчно кръвоснабдяване/

2-ри стадий – с критично прекъсване на кръвообращението и развитие на некрози /локална смърт на група клетки, тъкани/

3-ти стадий – със следнекротична фиброза /патологичен процес, изразяващ се в повишено разрастване на съединителна тъкан, нарушаваща структурата на тъканите и органите/

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!