Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

май 12, 2020 | Правна информация

Съгласно Наредба 9/ 10.12.2019 г. на Министерството на Здравеопазването за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК.

В Дежурния кабинет на Медицински център ЛОРА се извършва:

– първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по конкретен медицински проблем);

– медицинска помощ при спешни състояния и поддържане на жизнените функции на територията на МЦ Лора до пристигане на екип за спешна помощ или хоспитализация на пациента;

Манипулации:

– мускулни, подкожни и венозни инжекции;

– венозни инфузии;

– измерване на кръвно налягане;

– апаратна диагностика – ЕКГ;

– катетеризация на пикочен мехур /с материали на пациента/;

– първична обработка на рана;

Други услуги:

– анализ и интерпретация на резултати от изследвания;

– консултации по телефона;

– насочване за хоспитализация със съответната документация;

– медицинска експертиза на работоспособността и насочване на пациента към личен лекар за издаване на болничен лист. В случай, че пациентът решава болничният лист да бъде издаден от Дежурният кабинет на МЦ ЛОРА, то тогава заплаща услугата по обявения ценоразпис;

– изследване на урина с тест-ленти – протеин, глюкоза, уробилиноген, кетонни тела, Ph;

– количествено измерване на глюкоза в кръвта с глюкомер.

От услугите на ДЕЖУРНИЯ КАБИНЕТ могат да се възползват всички лица:

– здравноосигурените лица с лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за Дежурен кабинет – по НЗОК според времето за обслужване на пациентите;

– здравноосигурените лица с лични лекари, сключили договор с МЦ ЛОРА за Дежурен кабинет, но извън времето за обслужване на пациентите им – според обявения ценоразпис;

– здравноосигурените лица, но с лични лекари, които нямат отношения с МЦ ЛОРА – заплащат услугите според обявения ценоразпис;

– здравнонеосигурени лица – заплащат услугите според обявения ценоразпис.

Всички останали услуги, които предлагаме, са обявени в ценоразписа на МЦ ЛОРА.

Най-ново