Епилепсия

май 12, 2020 | Здравна информация

Епилепсията е едно от най-разпространените хронични неврологични заболявания.

Епилепсията е хронично заболяване на главния мозък, характеризиращо се с повтарящи се пристъпи. Те се съпровождат от разстройства в съзнанието, поведението, двигателната дейност и/или сетивност.

Факторите, които обуславят възникването на епилептичните припадъци, са най-разнообразни: травми и инфекции, различни менингити, енцефалити, хронични интоксикации с неорганични вещества, алкохолна злоупотреба, мозъчносъдова болест, мозъчни тумори, артерио-венозни малформации, редица дегенеративни заболявания на нервната система и др.

При една значителна част от пациентите с епилепсия, въпреки провеждането на всички най-съвременни изследвания, не може да се открие ясно органично заболяване на главния мозък, водещо до повтарящи се епилептични припадъци. При някои такива болни се установяват техни близки роднини, които също страдат от епилепсия, т.е. при тях съществува известна генетична предразположеност към заболяването и повишен риск за поява на епилептични припадъци.

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист-невролог по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!