Ехокардиография

дек. 14, 2020 | Здравна информация

Ехокардиографията е съвременен и безопасен метод за оценка на сърдечните структури и функция. Принципът на изследането се основава на физичните характеристики на ултразвуковите вълни, които се движат с различна скорост и се отразяват в различна степен в отделните тъкани и структори.Това позволява представянето в реално време сърдечните структури и функция, както и движението на кръвотока през сърдечните кухини и големи съдове. Нашите апарати са снабдени и с Доплер диагностика, която опосредства измерването на скоростта и посоката на кръвотока, както и градиента на наляганията през сърцето и съдовете.Чрез ехокардиографията и Доплер ехокардиографията нашите кардиолози получават образи на сърцето в реално време. Изследването се използва за оценката и диагностика на:

  • оценка на цялостната функция на лявата камера- хипертрофия на стената на камерата, локално или глобално намалено движение на стената, аневризма, интракавитарни тромби, фракцията на изтласкване/скъсяване и други хемодинамични параметри
  • за оценка на структурата и функцията на дясната камера и дясното предсърдие
  • заболявания на клапния апарат и преценка на кръвотока през клапите – градиент, скорост, посока

  • наследствени сърдечни малформации и аномалии

  • инфекциозен ендокардит и наличие на вегетации по клапния апарат
  • перикардни изливи

  • кардиомиопатии

  • за оценка на кръвотока през сърцето и артериите

Ехокардиографското изследване не носи никакъв риск за пациентите по време на изследването. Не е необходима никаква специална подготовка от страна на пациента преди провеждането на изследването.

Как се провежда екокардиографското изследване?

За да се проведе изследването пациентът е необходимо да бъде съблечен до кръста и лежи на лявата си страна или по гръб. Върху трансдюсера се поставя сонографски гел, който служи за среда за предаването на ултразвуковия сигнал към тъканите за получаването на по – добър образ. Върху екрана на апарата се получават изображения на сърцето в реално време. По време на изследването, когато е необходимо ще получавате указания за задържане на дъха си или промяна на положението, които следва да изпълнявате точно. За провеждането на изследването са необходими 15 – 30 мин.

Запазете своя час за ехокардиографско изследване онлайн  или на тел.: 0879 826 370 и 02/ 980 80 65, вътр. 100