Жълтеница

май 12, 2020 | Здравна информация

Жълтеницата представлява жълто оцветяване на кожата, лигавицата, склерите и други органи на отлагане на билирубин в резултат на повишената серумна концентрация. Разпознават се няколко вида:
Жълтеници вследствие повишено образуване на неконюгиран билирубин – най-чести представители са жълтениците при хемолитичните анемии, таласемии, вторичната шънтова хипербилирубинемия при анемия. Изключително рядка е шънтова хипербилирубинемия.
Оплакванията се характеризират с липса на сърбеж, тъмна урина, хиперколични изпражнения.
Жълтеници вследствие на нарушен транспорт на неконюгирания билирубин – среща се при част от болните със синдром на Gilbert, десностранна сърдечна недостатъчност и др.
Холостатична жълтеница – развива се при нарушения на жлъчния дренаж. Проявява се с болка, сърбеж, ахолични изпражнения /липса на понижение на жлъчната секреция/, тъмна урина, следи от разчесване, хепатомегалия, оплаквания, характерни за хиповитаминоза A, D, E, K. При рентгенография на костите се наблюдава остеопороза.
В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!