Защо към хомеопатичните монопрепарати няма упътване и листовка?

май 12, 2020 | Здравна информация

Един и същ хомеопатичен монопрепарат може да се използва за лечение на различни здравословни проблеми. Той може да бъде дозиран по много различни начини според оплакванията на всеки пациент, затова не може да се изготви една листовка, която да обхване всичко това. Само лекар-хомеопат може да назначи едно лекарство и да го дозира индивидуално, според всеки конкретен случай.