Здравнозастрахователни дружества, обслужвани от МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

май 12, 2020 | Правна информация

Списък на здравнозастрахователни дружества, обслужвани от МЦ ЛОРА

Животозастрахователен институт АД ДЗИ Булстрад – Живот
Уника-Живот ЕЗОК България – Здраве
МЦ Св. Пантелеймон ФИ ХЕЛТ КОРИС България ООД
Съгласие ЗД ОЗОК ИНС АД BALT ASSISTANCE

Списък на здравнозастрахователните дружества, обслужвани от МЦ ЛОРА за жената

Булстрад – Живот България – Здраве Животозастрахователен институт
ДЗИ Съгласие ФИ ХЕЛТ
Уника
При преглед задължително се представя картата, издадена ви от здравнозастрахователното дружество.