Имунизационен календар в сила от 01.2020 г.

май 13, 2020 | Правна информация

Имунизационен календар на Република България

Навършена възраст: Имунизация против: Ваксина Начин на приложение: От кого се поставя?
През първите 24 часа след раждането * Имунизация против хепатит Б (I прием) Рекомбинантна хепатит Б ваксина Енжерикс мускулно, 0,5 мл от лекарите в родилния дом
От 48-ия час след раждането Имунизация против туберкулоза БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл от лекарите в родилния дом
Втори месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (I прием)** Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Инфанрикс Хекса мускулно, 0,5 мл от педиатър
  Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс  
Имунизация против пневмококи (I прием)    
Трети месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (II прием) Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Инфанрикс Хекса мускулно, 0,5 мл от педиатър
Четвърти месец Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б, хепатит Б (IІI прием) Комбинирана шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б, рекомбинантна хепатит Б Инфанрикс Хекса мускулно, 0,5 мл от педиатър
  Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс
Имунизация против пневмококи (IІ прием)  
Седми месец Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се имунизират БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл от педиатър
Дванадесет месеца Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след предишния прием (ІІІ прием) Конюгирана пневмококова ваксина Синфлорикс мускулно, 0,5 мл от педиатър
Тринадесет месеца Имунизация против морбили, паротит и рубеола Триваксина морбили – паротит – рубеола  М-М-RVAXPRO подкожно или мускулно, 0,5 мл от педиатър
Шестнадесет месеца (не по-рано от една година след III прием) Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип Б (IV прием) Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б Инфанрикс – IPV+HiB мускулно, 0,5 мл от педиатър
Шест години Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина Тетраксим мускулно, 0,5 мл от педиатър
Седем години Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) БЦЖ вътрекожно, 0,1 мл от педиатър или училищния лекар
Дванадесет години Реимунизация против морбили паротит и рубеола Триваксина морбили – паротит – рубеола  М-М-RVAXPRO подкожно или мускулно, 0,5 мл от педиатър или училищния лекар
Реимунизация против тетанус, дифтерия и коклюш (VI прием) Комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание (Тдка). мускулно, 0,5 мл
Седемнадесет години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно, 0,5 мл от педиатър или училищния лекар
От 25-ата година през 10 години Реимунизация против тетанус и дифтерия ТетаДиф (Td) мускулно, 0,5 мл от семееен лекар

* Ако за хепатит Б ваксинация се използва само монопрепарат (Енжерикс), дозите са 3 – в първите 24 часа след раждането, на 1 месец и на 6 месечна възраст. Иначе от втората доза влиза в състава на многокомпонентна ваксина и дозите общо са 4.

** Според последните промени в Наредба 15 за имунизациите, може да се прилагат различни марки и видове моноваксини или комбинирани многокомпонентни, като не се уточнява и колко на брой, стига общо да съдържат антигените, които се изискват за съответната възраст.

Ваксинациите над шестгодишна възраст се правят в календарната година на навършване на възрастта.