Информация за направени лабораторни изследвания

май 12, 2020 | Правна информация

Уважаеми пациенти,

Уведомяваме ви, че коментар или анализ на готов резултат не можете да получите по телефона. Лабораторните резултати не са диагноза, а основание за поставянето й. Дори, когато са в нормални граници, е възможна необходимостта от повторна консултация.

Приемането на каквито и да било лекарствени средства без лекарско предписание може да бъде опасно за вашето здраве.

Моля, обръщайте се за тълкуване на резултатите само към квалифицирани лекари!

МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената препоръчват ВИНАГИ да показвате резултатите си на лекуващия ви лекар!

Най-ново