Множествена склероза

май 12, 2020 | Здравна информация

Множествената склероза е хронично заболяване на централната нервна система, характеризиращо се с хронично-рецидивиращо или хронично-прогресиращо протичане.

Пръснатите плаки на демиелинизация в главния мозък определят и проявите: централни парези, сетивни нарушения, увреждане на зрителния нерв, очедвигателни нарушения, некоординирана залитаща походка, тазоворезервоарни разстройства и психопатологични синдроми. При по-млади болни се среща по-често протичане на пристъпи. Общата продължителност на множествената склероза се изчислява средно на 25 години.

Диагнозата се поставя с начало на оплакванията в млада възраст /2-4 десетилетие/, хроничния ход на болестта, съчетаването на координационни, зрителни, очедвигателни и тазоворезервоарни нарушения.

Изключително важно за потвърждаването на диагнозата множествена склероза е провеждането на ЯМР изследване на главния мозък и шийния отдел на гръбначния мозък. Този метод изобразява точното разположение на плаките на демиелинизация и тяхната давност.

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист-невролог по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!