Наш лекар – част от екипа на проф. Търнев, ръководител на Експертния център по генетични невромускулни заболявания

май 5, 2020 | Новини

В Лора – Медицински център сме ангажирани с изграждането на екип от лекари с висок морал и професионализъм, които да осигурят необходимото качество за оказване на медицинска помощ. Част от екипа на нашия дежурен кабинет е д-р Огнян Асенов – Специализант „Нервни болести“ към УМБАЛ Александровска. Д-р Асенов е докторант по Неврология към Катедра по неврология на Медицински факултет при Медицински университет – София с база за обучение Клиника по неврология- УМБАЛ “Александровкса“ , с тема на доктурантурата: „Клинико- генетично проучване на наследствени периферни невропатии“. Д-р Асенов е част от екипа на проф. Търнев, ръководител на Експертния център по генетични невромускулни заболявания.