Отлепяне на ретината

май 12, 2020 | Здравна информация

Отлепването на ретината означава отделяне на сензорната ретина, т.е. слоя на фоторецепторите и другите по-вътрешни ретинни слоеве от външния слой на ретината. Субективно оплакванията зависят от разположението и площта на отлепването. Предшестващи симптоми са виждане на летящи мухи, святкания.
Различават се няколко типа отлепване на ретината:

Регматогенно отлепване на ретината – причина обикновено са травми. Ретинните руптури могат да са единични или множествени. Лечението е оперативно, като от голямо значение е огледа на периферията на очното дъно и откриване на руптура, която трябва да бъде затворена.
Тракционно отлепване на ретината – дължи се на диабетна ретинопатия, среща се при недоносени или следствие на очни травми. Лечението е трудно.
Серозно, хеморагично отлепване на ретината – обикновено са вторични, следствие на други заболявания. Причина могат да бъдат дегенеративни, възпалителни, съдови, инфекциозни заболявания, които водят до отлепване. Пациентите се насочват задължително към очно лечебно заведение. При повечето от тях след излекуване на основното заболяване и отлепването изчезва. При някои от тях се налага лечение с лазер. При съмнение за отлепване на ретината болният веднага се насочва към офталмолог и съответно очно отделение. Забавянето на оперативното лечение влошава значително възможностите за добър постоперативен резултат.
В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист-офталмолог по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!