Похвали и оплаквания от пациенти на МЦ ЛОРА

ПОДАВАНЕ НА ПОХВАЛИ И ОПЛАКВАНИЯ ОТ ПАЦИЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛОРА“

Всеки пациент на медицински център „ЛОРА“ може да подаде писмена похвала или оплакване. Мнението Ви е важно за нас, за да продължим възходящото си развитие.

Място на подаване на похвалите и оплакванията

Похвалите и оплакванията се подават до Управителя на медицински център „ЛОРА“, както следва:

  • Лично – в административното звено на медицински център „ЛОРА“, на адрес: гр. София, п.к. 1301, ул. „Позитано“ № 10.
  • По електронната поща на адрес: loramed@abv.bg

Съдържание на похвалите и оплакванията

  • Вашите три имена;
  • Ваша контактна информация като постоянен адрес /или адрес за кореспонденция/, телефонен номер и електронна поща;
  • Фактологично правилно и стегнато описание на похвалата или оплакването, което искате да отправите.

Действия на Медицински център „ЛОРА“

  • Получената похвала/оплакване се завеждат в деловодството на медицински център „ЛОРА“, като се предоставят за разглеждане от компетентните служители;
  • В 10-дневен срок от получаването на оплакването медицински център „ЛОРА“ Ви връща писмен отговор, освен в случаите, когато по обективни и независещи от Центъра причини е необходим по-дълъг срок. За факта на забавяне на отговора на Вашето оплакване Центърът Ви уведомява писмено, по електронната поща.