Работа

СТАЖАНТ ЛЕКАР

Участваме в проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез който се стимулират новозавършилите млади хора да намерят работа, като стажанти, в своя…
Адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 10

Телефон: 02/ 980 80 65, вътр. 28

Е-поща: loramed@abv.bg

Вече 20 години екипът на медицински центъра „ЛОРА“ предлага доболнична медицинска помощ в повече от 20 различни области на медицината.

Участваме в проект „Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез който се стимулират новозавършилите млади хора да намерят работа, като стажанти, в своята сфера. Стажът е с продължителност 6 месеца.

След изтичане на шестмесечния стаж, бихме могли да Ви предложим постоянен трудов договор и специализация по избрана от Вас специалност.

Изисквания:

  • Да сте на възраст до 29 години /включително/;
  • Диплома за завършено висше образование – хуманна медицина /без специалност/;
  • Да нямате стаж по специалността си;
  • Да не участвате в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности;
  • Да не осъществявате стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци;
  • Да нямате договор за управление и контрол на търговски дружества;
  • Да нямате доходи от упражняване на занаят или свободна професия;
  • Да нямате доходи от извънтрудови правоотношения.

Предлагаме:

  • Трудов договор и осигуровки;
  • Опитен наставник, който ще Ви напътства и обучава.

При проявен интерес очакваме Вашата автобиография на loramed@abv.bg