Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

май 12, 2020 | Правна информация

Дежурният кабинет е структура на Медицински център ЛОРА, в която работят лекари с висше медицинско образование – с или без специалност, оказващи медицинска помощ по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде отложена във времето с цел да бъде изпълнена в рамките на утвърдения график на вашия семеен лекар.

Дежурните кабинети извършват само диагностично-лечебните дейности, посочени в Наредба 9 / 10.12.2019г. на Министерство на здравеопазването, всеки ден от 20:00 ч. до 08:00ч., в празнични и почивни дни – денонощно.

Случаите, в които лицата заплащат оказаната им медицинска помощ извън обхвата на Наредба 3 са:

– пациенти, които се нуждаят от преглед в период, различен от времевия период на сключения договор между МЦ ЛОРА и общопрактикуващия лекар;

– пациенти, чиито личен лекар няма договорни отношения с Медицински център ЛОРА;

– неосигурени лица – според чл. 52 от Закона за здравното осигуряване лицата заплащат стойността на оказаната им медицинска услуга по определения ценоразпис на медицинското заведение;

– лица с прекъснати здравноосигурителни права;

– чужденци, пребиваващи продължително или краткосрочно в Република България;

– лица с двойно българско гражданство, неосигуряващи се по реда на ЗЗО /освен ако не е в сила международен договор и България е страна по него/;

– всички назначени лабораторни, рентгенови и ехографски изследвания се заплащат по определения ценоразпис;

– оказване на медицинска помощ в дома на пациента – прегледи и манипулации, дори в случаите на договор с личния лекар;

– издаване на съобщение за смърт и разрешително за кремация, дори в случаите на договор с личния лекар;

– транспорт по установен регламент и ценоразпис;

– мускулни и венозни манипулации по домовете;

– издаване на болничен лист за временна нетрудоспособност;

– издаване на медицинска бележка за детска градина/училище.

С цел подобряване на обслужването и скъсяване на времето за изчакване за преглед с информираното съгласие на пациента, предлагаме взаимозаменяемост на терапевта и педиатъра, в рамките на необходимата компетентност и при случаи на респираторни заболявания.

Прочетете още: Списък на всички семейни лекари, сключили договор с Медицински център ЛОРА за дежурен кабинет

Вашето мнение за обслужването ви в Дежурен кабинет

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Най-ново