Струма (гуша) и карцином на щитовидната жлеза

ян. 31, 2022 | Здравна информация

Това е изключително често заболяване – 4-7% от общата популация. По-честа е при жени и честотата й нараства с напредване на възрастта.

Повече от 1/3 от всички жени имат поне един тереоиден модул. За всеки болен с открит възел трябва да се прецени възможността за тиреоидна дисфункция, малигнена трансформация, компресия и промяна в структурата на шията. Критериите, чрез които малигнените тиреоидни нодули, не са абсолютно сигурни и пациентът трябва да бъде консултиран от ендокринолог.

Към малигнен модул сочат:

-поява на дрезгав глас, прогрeсиращо затруднено гълтане или затруднено дишане
-предишно облъчване в шийната област в детска и юнoшеска възраст
-предишни данни или фамилно обременяване за карцином на щитовидната жлеза
-мъжки пол /малигнените нодули са 2 пъти по-чести при мъжете/
-възраст под 20 г и над 60 г

За бенигнен процес говорят:

-внезапна или постепенна поява на болка и повишена чувствителност в областта на възела
-симптоми на хипо- или хипертиреоидизъм
-фамилно обременяване за тиреоидит на Хашимото или друго автоимунно тиреоидно заболяване, както и за струма

Понякога тиреоидния карцином може да бъде болезнен при палпация.
Ехографията на щитовидната жлеза се използва като първа стъпка в изследването на нодозна струма. Методът е изключително чувствителен за преценка на размера и броя на модулите, но не може със сигурност да диференцира бенигнени от малигнени процеси. Непалпируеми един или повече възли с размери под 1 см, които се откриват само ехографски, обикновено са бенигнени и не налагат лечение. Проследяват се през определени интервали. Кистите са обикновено доброкачествени.

Другото основно предназначение на ехографията е проследяването на вече установен модул, ако е взето решение да не се оперира. Методът е изключително информативен за откриване на рецидив на вече опериран карцином. ТАБ (изследване чрез различни методи) остава най-ефективния метод за диагностициране на малигнени от бенигнени модули със специфичност 72-100% и чувствителност 68-98%. Необходими са 2-12 проби от различни места, които да съдържат достатъчен брой клетки за доказване на диагнозата.

Кистичните нодули представляват 10-25% от всички модули. вероятността за малигнен процес в кистите е много по-малка в сравнение със солидните модули.
Цитологичната диагноза може да установи:

-тиреоидит на Хашимото
-нодозна струма
-папиларен карцином
-фоликуларен карцином
-медуларен карцином
-анапластичен карцином
-малигнен лимфом
-метастази в щитовидната жлеза

Лечението включва:

при малки под 1 см случайно открити /ехографски/ възли се прилага ехографски контрол, като при данни за нарастването им се провежда ТАБ
при възли с размер над 1 см /солидни/ – след провеждане на ТАБ и данни за малигнен процес подлежат на оперативно лечение; с данни за бенигнен процес са възможни два подхода – клиничен, ехографски и ТАБ контрол през определени интервали или оперативно лечение
полинодозни струми и солитарни екстремно големи възли подлежат на оперативно лечение

В МЦ ЛОРА – Позитано можете да се прегледате при специалист-ендокринолог по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!

Запазете своя час за ендокринолог ОНЛАЙН или на тел. 02/ 980 80 65, 0879 826 370, 0700 175 75