Телемедицина – CheckPoint Cardio

мар. 4, 2021 | Новини

Многофункционалната телеметрична система е съвременен и ефикасен метод за директно дистанционно наблюдение, записване и анализиране на множество жизнени показатели, чрез използване на  дискретно и удобно устройство. Тази система позволява наблюдение в реално време  на електрокардиограма, сърдечна честота, артериално налягане, кислородна сатурация, дихателна честота и телесна температура. Показатели, които дават изключително важна информация за състоянието на пациентите. Софтуерът позволява изготвянето на подробен почасов анализ с потенциално неограничена продължителност. С какво тази услуга се различава от обикновения Холтер? Използваните широко в кардиологичната практика холтери позволяват продължителен запис на електическата активност на сърцето(ЕКГ) или измерване на артериалното налягане, като устройството може да се използва до 48 часа(най-често 24часа), тъй като е ограничен от заряда на батерията. Дори и да се регистрира тежко патологично състояние или при пациентите да се появят някакви оплаквания, информацията за тези събития е достъпна само след сваляне на устройството и анализиране за записа, което удължава времето за реакция. Телеметричната система от своя страна позволява:

  1. Едновременното регистриране на няколко показателя , които са от съществена важност за оценката на състоянието на пациента и за поставянето на точната диагноза.
  2. Практически неограничено  проследяване във времето
  3. Онлайн анализ на всички витални резултати
  4. Постоянна обратна връзка с лекуващия лекар и възможност от негова страна веднага да провери записите за потенциално животозастрашаващи състояния, поради постоянната онлайн връзка с устройството.

Мултифункционалната система може да бъде използвана за диагностицирането и проследяването на паценти с артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, ритъмни и проводни нарушения, температурни състояния и промени в кислородното насищане на кръвта/сатурация/, което е актуално при сегашната пандемия.

Запазете своя час за консултация относно CheckPoint Cardio при д-р Христо Ангелов ОНЛАЙН или на телефони 02/ 980 80 65, 0879 826 370 или 0700 175 75