Тютюнът – заплаха за нашата околна среда

апр. 21, 2023 | Здравна информация

Всяка година на 31 май СЗО отбелязва „Световния ден без тютюнопушене“. Тази година фокуса е върху многото начини, по които тютюнът застрашава околната среда, в която живеем.

Малко от нас се замислят върху факта, че тютюнопушенето е навик, който има негативен ефект не само върху здравето ни, но и върху околната среда.

Мотото на кампанията през 2022 г.- „Тютюнът – заплаха за нашата околна среда“, има за цел да насочи вниманието на обществеността към многото начини, по които тютюнът застрашава околната среда, в която живеем – от неговото отглеждане, производство и разпространение до токсичните отпадъци, които генерира. Това ще мотивира пушачите с още една допълнителна причина да се откажат от тютюнопушенето.

Въздействието на употребата на тютюн върху околната среда добавя ненужен натиск върху и без това оскъдните ресурси на нашата планета и крехките екосистеми.

  • За да има цигари на пазара, са необходими две основни съставки – тютюн и хартия. Тютюнът се отглежда предимно в топли и влажни райони. В тях огромни площи с тропически гори се обезлесяват, за да се издържа местното население от отглеждането и продажбата на тютюн. А често при отглеждането на тютюн в плантациите се налага използването и на химикали, с което се влошава качеството на почвата, въздуха и водата. За да се направят 300 цигари е необходима хартия, за която е отрязано едно дърво.
  • В заводите тютюнът често се суши на огън, от което в атмосферата се изхвърлят вредни газове. Отделяне на твърди, течни и газообразни отпадъци, получени по време на производствения процес на цигарите. С годишен принос на парникови газове от 84 мегатона еквивалент на въглероден диоксид, тютюневата индустрия допринася за изменението на климата и намалява климатичната устойчивост, губи ресурси и уврежда екосистемите.
  • 4,5 трилиона цигарени угарки не се изхвърлят правилно всяка година по целия свят, генерирайки 1,69 милиарда паунда токсични отпадъци и освобождават хиляди химикали във въздуха, водата и почвата. Химикалите, освобождавани от фасовете, са достатъчно токсични, за да убият 50 процента от сладководните и соленоводни риби, изложени на тях 96 часа, показват експерименти. Те са и трудно разградими – този процес може да отнеме 10 години. Близо 7% от горските пожари се причиняват от изхвърлени цигарени фасове.
  • Електронните цигари също допринасят за увеличаването на щетите. Повечето от тях съдържат метал, електроника, пластмасови пълнители за еднократна употреба, батерии и токсични химикали, които представляват още по-голяма заплаха за околната среда.

Необходими са по-сериозни политики

Потребителите като цяло станаха по-съзнателни за околната среда и избират все повече екологични продукти. Тютюневите корпорации превърнаха екологичната устойчивост в неразделен стълб на своите стратегии за корпоративна социална отговорност и приеха няколко практики в тази насока. Те включват пускане на пазара на нови продукти, за да отклонят общественото внимание от собствените им действия, които увреждат околната среда.

Какво е решението?

Пушенето не е невинен личен акт, който засяга само този, който го прави.

Ако се интересуваме за околната среда и искаме да подобрим качеството на живот на планетата, трябва да спрем пушенето в световен мащаб.

Кампанията по повод Световния ден без тютюнопушене 2022 г. призовава правителствата и политиците да засилят законодателството, включително прилагането и укрепването на съществуващите схеми, за да накарат производителите да отговорят за екологичните и икономическите разходи при работа с тютюневите отпадъци. СЗО също така препоръчва на държавите напълно да забранят рекламата, промоцията и спонсорството на тютюн.

Защитете околната среда! 31 май – „Световен ден без тютюнев дим“ ще Ви даде още една причина да се откажете!

Ако сте пушачи – направете първата стъпка за отказване от тютюна сега, не отлагайте!

 

В МЦ ЛОРА – Позитано можете да се прегледате при специалист пулмолог по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!

Запазете своя час за пулмолог ОНЛАЙН или на тел. 02/ 980 80 65, 0879 826 370

Запазете своя час за рентген  ОНЛАЙН или на тел. 02/ 980 80 65, 0879 826 370