Цени

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ЛОРА“

Общи медицински услуги
ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ Делник Събота,Неделя/
8:00-20:00 Нощни (20:00-8:00)
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 75.00 80.00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД /РАЗШИРЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 45.00 50.00
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ Д.М. 90.00 90.00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД ОТ Д.М. 55.00 55.00
ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ ИЛИ НА  ЩИТОВИДНА ЖЕЛЕЗА 75.00  
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА 30.00 35.00
КОНСУЛТАЦИЯ/РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И РЕЦЕПТА 30.00 35.00
КОМБИНИРАН АНТИГЕНЕН БЪРЗ ТЕСТ ЗА COVID-19 + ГРИП ТИП А И Б 30.00  
ПУЛСОКСИМЕТРИЯ 10.00  
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ 15.00  
ИЗДАВАНЕ НА РЕЦЕПТА 15.00  
МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА 60.00  
МЕДИЦИНСКО ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК 60.00  
ЛКК –  ОБЩА, АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА 65,00  
Дерматологични услуги - след преглед
ТРЕТИРАНЕ С ТЕЧЕН АЗОТ (КРИОТЕРАПИЯ) -– ДО 5 ОБРАЗУВАНИЯ 45.00
ТРЕТИРАНЕ С ТЕЧЕН АЗОТ (КРИОТЕРАПИЯ) -– ДО 10 ОБРАЗУВАНИЯ 60.00
ТРЕТИРАНЕ С КРИОПЕН –  ДО 5 ОБРАЗУВАНИЯ 50.00
ТРЕТИРАНЕ С КРИОПЕН – ДО 10 ОБРАЗУВАНИЯ 65.00
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ – ДО 3 ОБРАЗУВАНИЯ 60.00
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ – ДО 10 ОБРАЗУВАНИЯ 95.00
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ – ОТ 10 ДО 20 ОБРАЗУВАНИЯ 160.00
НЕКРЕКТОМИЯ ПРИ КОЖНИ РАНИ, ИНФЕКЦИИ И ДР. 125.00
ВЗЕМАНЕ НА МАТЕРИАЛ ЗА ХИСТОПАТОЛОГИЯ ОТ КОЖНА ЛЕЗИЯ 70.00
ХИМИЧЕСКА ДЕСТРУКЦИЯ НА ЕДИНИЧНИ КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ (ДО 5 БРОЯ) 15.00
ДЕРМАТОСКОПИЯ НА ЕДИНИЧНИ КОЖНИ ОБРАЗУВАНИЯ (ДО 3 ЗОНИ) 45.00
Акушеро-гинекологични услуги
ПАКЕТ ПРЕГЛЕД+ЕХОГРАФИЯ 120.00
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 75.00
ЕХОГРАФИЯ 75.00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД/РАЗШИРЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 45.00
КОНСУЛТАЦИЯ/РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И РЕЦЕПТА 30.00
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 40.00
ЦИТОНАМАЗКА 50.00
ТЕЧНА ЦИТОНАМАЗКА 55.00
БИОПСИЯ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ 100.00
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ 35.00
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ 125.00
КОЛПОСКОПИЯ 90.00
ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА С ЕХОГРАФИЯ 110.00
СВАЛЯНЕ НА СПИРАЛА 50.00
ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 70.00
NST (НОНСТРЕСТЕСТ-ЗАПИС НА ТОНОВЕ) 30.00
ЛОКАЛНО ТРЕТИРАНЕ С МЕДИКАМЕНТИ 24.00
ЛКК – АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА 65.00
ЕХОГРАФСКА СНИМКА ДО 5 БР. 5.00
ЕХОГРАФСКА СНИМКА ДО 10 БР. 10.00
Кардиологични услуги
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 75.00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД/РАЗШИРЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 45.00
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА (ЕКГ) 30.00
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 90.00
ХОЛТЕР АН /PP,RR/ 80.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 1 ден 90.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 2 дни 165.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 3 дни 220.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 4 дни 290.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 5 дни 360.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 6 дни 420.00
ТЕЛЕМЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ – 7 дни 470.00
ПАКЕТ – ПРЕГЛЕД+ЕКГ+ЕХОКАРДИОГРАФИЯ 160.00
ПАКЕТ – ПРЕГЛЕД+ЕКГ+ХОЛТЕР 24ч 175.00
ПАКЕТ – ПРЕГЛЕД+ЕКГ+ХОЛТЕР 48ч 225.00
ПАКЕТ – ПРЕГЛЕД+ЕКГ+ЕХОКАРДИОГРАФИЯ+ХОЛТЕР 24ч 240.00
ПАКЕТ – ПРЕГЛЕД+ЕКГ+ЕХОКАРДИОГРАФИЯ+ХОЛТЕР 48ч 300.00
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ 15.00
ИЗДАВАНЕ НА РЕЦЕПТА 15.00
МЕДИЦИНСКО ЗА РАБОТА 60.00
МЕДИЦИНСКО ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК 60.00
ЛКК – ОБЩА 65.00
Очни медицински услуги
ОЧЕН ПРЕГЛЕД – ВИЗУС 75.00
РЕФРАКТОМЕТРИЯ – КОМПЮТЪРНО ОТЧИТАНЕ 35.00
БИОМИКРОСКОПИЯ 35.00
ИЗВАЖДАНЕ НА ЧУЖДО ТЯЛО 65.00
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗУС 30.00
ИЗМЕРВАНЕ НА ОЧНО НАЛЯГАНЕ /ТОНОМЕТРИЯ/ 25.00
ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА НА ЕЧЕМИК 65.00
ОГЛЕД НА ОЧНИ ДЪНА /ОФТАЛМОСКОПИЯ/ 30.00
ПРОМИВАНЕ НА СЛЪЗНИ КАНАЛИ 65.00
КАПКИ ЗА ОЧИ 7.00
Хирургични услуги
  Делник 8:00-20:00 Празник/Нощни 
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 75.00  
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД/РАЗШИРЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 45.00  
КОНСУЛТАЦИЯ/РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И РЕЦЕПТА 30.00 35.00
ПРЕВРЪЗКА ЧИСТА 40.00 45.00
ПРЕВРЪЗКА + СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 45.00 50.00
ПРЕВРЪЗКА ЧИСТА – ГОЛЯМА 50.00 60.00
ПРЕВРЪЗКА ГОЛЯМА + СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 60.00 65.00
ПРЕВРЪЗКА СЕПТИЧНА 70.00 80.00
ПРЕВРЪЗКА СЕПТИЧНА – УСЛОЖНЕНА РАНА 80.00  
ШЕВ НА РАНА С ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА 65.00  
ШЕВ НА РАНА С ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА – ГОЛЯМА 80.00  
СВАЛЯНЕ НА КОНЦИ 45.00  
ИНЦИЗИЯ НА ГНОЙНИК 180.00  
ПРЕМАХВАНЕ НА ЛИПОМ, ФИБРОМ И ДРУГИ 235.00  
ЕКСТРАКЦИЯ НА НОКЪТ 210.00  
ИНЦИЗИЯ НА ПАНАРИЦИУМ 160.00  
ПУНКЦИЯ НА СТАВА/ПУНКЦИЯ  НА  ГЪРДА 60.00 65.00
ИМОБИЛИЗАЦИЯ – ВРЕМЕННА 65.00 75.00
ДРЕНАЖИ (ПРОМИВАНЕ, СМЯНА) 45.00 50.00
УПОЙКА (ЛОКАЛНА) 25.00  
УПОЙКА (ПРОВОДНА) 35.00  
ЕДНОКРАТЕН  КОНЕЦ  – 1 ОПАКОВКА 20.00  
ВЪТРЕСТАВНА ИНЖЕКЦИЯ 50.00  
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ/ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА 15.00  
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 22.00  
ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 40.00  
СТОЙНОСТТА НА 1 АМПУЛА ПРИ ИНЖЕКЦИЯ 8.00  
Физиотерапевтични процедури
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ 1
процедура
УЛТРАЗВУК 25.00
ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ 20.00
МАГНИТ 20.00
ЛАЗЕР (КВАНТОВА  ТЕРАПИЯ) 25.00
ЛАЗЕР (ПУНКТУРА) 30.00
Манипулации
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ / ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА 15.00
ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ 45.00
ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ (ПРАЗНИК / НОЩНИ) 50.00
ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ – ЦЕНА ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ КЪРЛЕЖ 12.00
БЪРЗ ТЕСТ ЗА BORRELIA 25.00
КОМБИНИРАН АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА COVID-19 И ГРИП A и B 30.00
БЪРЗ ТЕСТ ЗА СТРЕПТОКОКИ ГРУПИ А /СКАРЛАТИНА/ 20.00
БЪРЗ ТЕСТ – 5 ПОКАЗАТЕЛЯ /Covid-19, influenza A+B, RSV, Adenovirus, Micoplasma pneumoniae/ 35.00
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА С РАЗЧИТАНЕ 30.00
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 18.00
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР С ГЛЮКОМЕР 15.00
СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА ЗА АЛЕРГИЯ 15.00
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 22.00
ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 40.00
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБА ЗА ТЕСТ ЗА ВЪНШНА ЛАБОРАТОРИЯ 25.00

 

Лекарствени форми
СТОЙНОСТТА НА 1 АМПУЛА ПРИ ИНЖЕКЦИЯ 8.00
СТОЙНОСТТА НА 1 БАНКА ПРИ ИНЖЕКЦИЯ 15.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН  – 15.78 мг 8.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН –  40 мг 12.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН – 125 мг 20.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН – 250 мг 25.00

ЦЕНОРАЗПИС НА РЕНТГЕНОВО ОТДЕЛЕНИЕ

Образна диагностика (Рентген)

 

Код   1 проекция 2 проекции
  Рентгенологични изследвания група 2    
06.02 Рентгенография на челюстите в специални проекции 40.00 60.00
06.03 Рентгенография на лицеви кости 40.00  
06.04 Рентгенография на околоносни синуси 40.00 60.00
06.05 Рентгенография центражи на черепа 47.00 70.00
06.06 Рентгенография на стернум 40.00  
06.07 Рентгенография на ребра 47.00  
06.09 Рентгенография на крайници:    
06.10 Длан и пръсти 40.00 60.00
06.11 Стерноклавикуларна става 40.00  
06.12 Сакроилиачна става 40.00  
06.13 Тазобедрена става 40.00 60.00
06.14 Бедрена кост 40.00 60.00
06.15 Колянна става 40.00 60.00
06.16 Подбедрица 40.00 60.00
06.17 Глезенна става 40.00 60.00
06.18 Стъпало и пръсти 40.00 60.00
06.19 Клавикула – ключица 40.00 60.00
06.20 Акромиоклавикуларна става 40.00  
06.21 Скапула 40.00 60.00
06.22 Раменна става 40.00 60.00
06.23 Хумерус – раменна кост 40.00 60.00
06.24 Лакътна става 40.00 60.00
06.25 Антебрахиум 40.00 60.00
06.26 Гривнена става 40.00 60.00
  Рентгенологични изследвания група 3    
06.28 Рентгенография на череп 47.00 70.00
06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени 47.00 70.00
06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб 53.00 75.00
06.31 Рентгенография на сърце и медиастинум 53.00 75.00
06.32 Обзорна графия на корем 47.00  
06.33 Рентгенография на таз 47.00  
06.34 Ехографска диагностика: 75.00  
  Разчитане на снимка – външно разчитане 30.00  
  Допълнителен диск със снимка 5.00  
  Принтирана дигитална  снимка 10.00  

Забележка: Всички образни изследвания приключват с интерпретация от рентгенолог

„ЛОРА – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА ЖЕНАТА“ (Хр. Ботев)

Акушеро-гинекологични услуги (МЦ ЛОРА – За жената)
ПАКЕТ ПРЕГЛЕД+ЕХОГРАФИЯ 120.00
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 75.00
ЕХОГРАФИЯ 75.00
КОНСУЛТАЦИЯ/РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И РЕЦЕПТА 30.00
МИКРОБИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 40.00
ЦИТОНАМАЗКА 50.00
ТЕЧНА ЦИТОНАМАЗКА 55.00
ХИСТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 70.00
БИОПСИЯ НА ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ 100.00
ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ 35.00
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЯ 125.00
КОЛПОСКОПИЯ 90.00
ПОСТАВЯНЕ НА СПИРАЛА С ЕХОГРАФИЯ 110.00
СВАЛЯНЕ НА СПИРАЛА 50.00
АНТИБИОГРАМА (КАНДИДА И ДРУГИ) 30.00
NST (НОНСТРЕСТЕСТ-ЗАПИС НА ТОНОВЕ) 30.00
ЛОКАЛНО ТРЕТИРАНЕ С МЕДИКАМЕНТИ 30.00
ЛКК – АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА 65.00
ЕХОГРАФСКА СНИМКА ДО 5 БРОЯ 5.00
ЕХОГРАФСКА СНИМКА ДО 10 БРОЯ 10.00
Манипулации (МЦ ЛОРА – За жената)
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ / ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА 15.00
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 22.00
СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА ЗА АЛЕРГИЯ 15.00
ВЗИМАНЕ НА БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 7.00
СПЕКУЛУМ 7.00
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 18.00
Лекарствени форми (МЦ ЛОРА – За жената)
СТОЙНОСТТА НА 1 АМПУЛА ПРИ ИНЖЕКЦИЯ 8.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН  – 15.78 мг 8.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН –  40 мг 12.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН – 125 мг 20.00
МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОН – 250 мг 25.00

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЛОРА – ДЕЖУРНО ЗВЕНО

Общи медицински услуги
ОБЩИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ Делник Събота,Неделя/
8:00-20:00 Нощни (20:00-8:00)
ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД 75.00 80.00
ВТОРИЧЕН ПРЕГЛЕД /РАЗШИРЕНА КОНСУЛТАЦИЯ 45.00 50.00
ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ С ПРЕГЛЕД И МАНИПУЛАЦИЯ 80.00 90.00
ВТОРИЧНО ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ С ПРЕГЛЕД И МАНИПУЛАЦИЯ 55.00 60.00
ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ, РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА КРЕМАЦИЯ 75.00 75.00
ДОМАШНО ПОСЕЩЕНИЕ ПО ОПЛ 25.00 25.00
КОНСУЛТАЦИЯ/РАЗЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ С РЕЦЕПТА 30.00 35.00
ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ 15.00  
ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКАЗА ДЕТСКА ГРАДИНА/УЧИЛИЩЕ 15.00  
ИЗДАВАНЕ НА РЕЦЕПТА 15.00  
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА 30.00 35.00
ПУЛСОКСИМЕТРИЯ 10.00 10.00
Манипулации
МУСКУЛНА ИНЖЕКЦИЯ / ПОСТАВЯНЕ НА ВАКСИНА 15.00
МАНИПУЛАЦИЯ В ДОМА С ТРАНСПОРТ 45.00
ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ 45.00
ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ (ПРАЗНИК / НОЩНИ) 50.00
ИЗВАЖДАНЕ НА КЪРЛЕЖ- ЦЕНА ЗА ВСЕКИ СЛЕДВАЩ КЪРЛЕЖ 12.00
БЪРЗ ТЕСТ ЗА BORRELIA 25.00
КОМБИНИРАН АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА COVID-19 И ГРИП A и B 30.00
КОМБИНИРАН АНТИГЕНЕН ТЕСТ ЗА COVID-19 И ГРИП A и B – ДОМ. ПОСЕЩЕНИЕ 50.00
БЪРЗ ТЕСТ – 5 ПОКАЗАТЕЛЯ /Covid-19, influenza A+B, RSV, Adenovirus, Micoplasma pneumoniae/ 35.00
БЪРЗ ТЕСТ – 5 ПОКАЗАТЕЛЯ /Covid-19, influenza A+B, RSV, Adenovirus, Micoplasma pneumoniae/ – В ДОМА 60.00
БЪРЗ ТЕСТ ЗА СТРЕПТОКОКИ ГРУПА А /СКАРЛАТИНА/ 20.00
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАМА С РАЗЧИТАНЕ 24.00
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 18.00
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР С ГЛЮКОМЕР 15.00
СКАРИФИКАЦИОННА ПРОБА ЗА АЛЕРГИЯ 15.00
ВЕНОЗНА ИНЖЕКЦИЯ 22.00
ВЕНОЗНА ИНФУЗИЯ 40.00
Транспорт
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ Делник Събота
Неделя
Нощни
8:00-20:00 8:00-20:00 20:00-8:00
 до 10 км (домашно посещение) 25.00 25.00 25.00
 от 10 км до 20 км (домашно посещение) 35.00 35.00 235.00
 над 20 км (домашно посещение) 50.00 50.00