Хипотиреоидизъм

Хипотиреоидизъм

Хипотиреоидизъм

Хипотиреоидизъм е клинично състояние, което се дължи на понижена секреция на тиреоидни хормони от щитовидната жлеза. Наблюдават се следните симптоми – лесна умора, мускулна слабост, зиморничавост, увеличение на теглото, струма, жълтеникава студена кожа, косопад, намалено изпотяване, болки в ставите, забавена мисловна дейност, намалена концентрация, сънливост до летаргия, забавени рефлекси, микседем и др.

Симптомите зависят от продължителността на заболяването, бързината, с която е настъпило, психологическите характеристики на пациента.

Болните с хроничен тиреоидит често имат автоимунни заболявания като витилиго, ревматоиден артрит, Адисонова болест, захарен диабет и пернициозна анемия.

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!

Хипертиреоидизъм

Хипертиреоидизъм

Хипертиреоидизъм

Хипертиреоидизъм означава повишено ниво на хормоните на щитовидната жлеза Т3 и Т4. Тиреотоксикозата е състояние, което се дължи на повишена продукция на тиреоидни хормони. Тереотоксикозата е състояние, което се дължи на повишена продукция на тиреоидни хормони. Най-честата причина е повишена функция на щитовидната жлеза.

Симптомите се дължат на ефектите на силно повишените нива на тиреоидните хормони в циркулацията. Симптомите биват: нервност, лесна възбудимост; промени в настроението, безсъние, тахикардия; непонасяне на топлина, повишено изпотяване; темор; загуба на тегло; промени в апетита; чести дефекации; мускулна слабост; струма; Базедова болест; менструални нарушения; промени в зрението, фотофобия и др.

Не е задължително болния да има всички симптоми на хипертиреоидизъм.

Болният трябва да бъде информиран за показанията за прилагане на отделните методи на лечение, рисковете, предимствата и страничните им ефекти. Той трябва да стане активен участник в избора на лечение и да сътрудничи на лекаря при провеждането му. Тъй като в много случаи лечението е радикално, то трябва да се извършва съвместно с хирург и радиолог.

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!

Струма /гуша/ и карцином на щитовидната жлеза

Струма /гуша/ и карцином на щитовидната жлеза

Струма /гуша/ и карцином на щитовидната жлеза

Това е изключително често заболяване – 4-7% от общата популация. По-честа е при жени и честотата й нараства с напредване на възрастта.

Повече от 1/3 от всички жени имат поне един тереоиден модул. За всеки болен с открит възел трябва да се прецени възможността за тиреоидна дисфункция, малигнена трансформация, компресия и промяна в структурата на шията. Критериите, чрез които малигнените тиреоидни нодули, не са абсолютно сигурни и пациентът трябва да бъде консултиран от ендокринолог.

Към малигнен модул сочат:

поява на дрезгав глас, прогрeсиращо затруднено гълтане или затруднено дишане
предишно облъчване в шийната област в детска и юнoшеска възраст
предишни данни или фамилно обременяване за карцином на щитовидната жлеза
мъжки пол /малигнените нодули са 2 пъти по-чести при мъжете/
възраст под 20 г и над 60 г
За бенигнен процес говорят:

внезапна или постепенна поява на болка и повишена чувствителност в областта на възела
симптоми на хипо- или хипертиреоидизъм
фамилно обременяване за тиреоидит на Хашимото или друго автоимунно тиреоидно заболяване, както и за струма
Понякога тиреоидния карцином може да бъде болезнен при палпация.
Ехографията на щитовидната жлеза се използва като първа стъпка в изследването на нодозна струма. Методът е изключително чувствителен за преценка на размера и броя на модулите, но не може със сигурност да диференцира бенигнени от малигнени процеси. Непалпируеми един или повече възли с размери под 1 см, които се откриват само ехографски, обикновено са бенигнени и не налагат лечение. Проследяват се през определени интервали. Кистите са обикновено доброкачествени.

Другото основно предназначение на ехографията е проследяването на вече установен модул, ако е взето решение да не се оперира. Методът е изключително информативен за откриване на рецидив на вече опериран карцином.
ТАБ (изследване чрез различни методи) остава най-ефективния метод за диагностициране на малигнени от бенигнени модули със специфичност 72-100% и чувствителност 68-98%. Необходими са 2-12 проби от различни места, които да съдържат достатъчен брой клетки за доказване на диагнозата.

Кистичните нодули представляват 10-25% от всички нодули. вероятността за малигнен процес в кистите е много по-малка в сравнение със солидните модули.
Цитологичната диагноза може да установи:

тиреоидит на Хашимото
нодозна струма
папиларен карцином
фоликуларен карцином
медуларен карцином
анапластичен карцином
малигнен лимфом
метастази в щитовидната жлеза
Лечението включва:

при малки под 1 см случайно открити /ехографски/ възли се прилага ехографски контрол, като при данни за нарастването им се провежда ТАБ
при възли с размер над 1 см /солидни/ – след провеждане на ТАБ и данни за малигнен процес подлежат на оперативно лечение; с данни за бенигнен процес са възможни два подхода – клиничен, ехографски и ТАБ контрол през определени интервали или оперативно лечение
полинодозни струми и солитарни екстремно големи възли подлежат на оперативно лечение
В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!

Безвкусен диабет

Безвкусен диабет

Безвкусен диабет

Безвкусния диабет е състояние, което се характеризира с отделяне на повишено количество урина с ниско относително тегло. Той се дължи на намалена секреция или намален ефект на вазопресина на нивото на систалните бъбречни тубули.

Заболяването е рядко. По-често се среща при мъжете и се проявява през първата половина от живота при половината от болните.

Характерно е изпиването на 2-3 литра леденостудена вода наведнъж. Непрекъснатата жажда води до нарушения в съня, адинамия, неврастенни синдроми.
При състояния, които се придружават с гадене, повръщане, загуба на съзнание настъпват симптоми на дехидратация. При продължително натоварване на отделителната система се разширява пикочния мехур, уретерите.

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвети за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!

Захарен диабет при стари хора /над 70 год./

Захарен диабет при стари хора /над 70 год./

Захарен диабет при стари хора /над 70 год./

ай-застрашени от захарен диабет са възрастните хора. Тъй като бъбречния праг за глюкоза се увеличава с напредване на възрастта, при старите хора не се наблюдават класическите симптоми на хипергликемията, докато кръвната захар не се повиши значително.

Оплакванията са нехарактерни – астеноадинамия, депресия. Критериите за оптимален гликемичен контрол са същите, както при младите диабетици. Колкото повече кръвната захар се доближава до желаните стойности, толкова по-малък е рискът от усложнения.

Не са необходими строги ограничения в диетата. Допуска се умерена физическа активност.

В Медицински център ЛОРА можете да се прегледате при специалист по този проблем, както и да получите съвет за преодоляването му!

Статията има информативен характер и не може да замести прегледа при лекар – специалист!