Правна информация

Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

Как ни защитава законът, когато сме бременни и как ни помага държавата? Има ли някакви особености, докато сме на работа по време на бременност? Често се случва бременната работничка или служителка да не знае в детайли правата, които ѝ се полагат според Кодекса на труда. Това може да позволи на работодателя да злоупотреби с нейната неосведоменост. Затова е важно жените да се информират какви са техните права и с каква закрила се ползват бременните при уволнение, съкращение или закриване на бизнеса от работодателя.

Установяване и регистриране на бременността
Като начало, за да ползвате всички свои права според българското законодателство, бременността трябва да бъде установена и регистрирана с документ от съответното здравно заведение. Това става чрез преглед и изследване при гинеколог в избрания от Вас Медицински център. Издаденият документ се предоставя на работодателя.
Имайте предвид, че всякакви устни уведомления на работодателя, непридружени от медицинско удостоверение, нямат юридическа стойност. Това не Ви гарантира допълнителните права и защити по Кодекса на труда.

Конфиденциалност на информацията
Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазят в тайна обстоятелството, че служителката е бременна. Като конфиденциална информация се смята и ситуацията, при която бременността е прекъсната по каквито и да е причини.

повече информация
Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

Как ни защитава законът при бременност и с какво ни помага държавата? Има ли някакви особености, докато работим и сме бременна? Често се случва забременялата работничка или служителка да не знае в детайли правата, които ѝ се полагат според Кодекса на труда. Това може да позволи на работодателя да злоупотреби с нейната неосведоменост. Затова е важно жените да се информират какви са техните права и с каква закрила се ползват бременните при уволнение, съкращение или закриване на бизнеса от работодателя.

повече информация
Родителите най-после имат законен достъп до здравните документи на децата си чрез мобилно приложение!

Родителите най-после имат законен достъп до здравните документи на децата си чрез мобилно приложение!

Родителите вече имат достъп до електронните пациентски досиета на децата си и всички техни електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система (НЗИС), обяви Министерството на здравеопазването.

повече информация
Коя помощ е спешна и коя – неотложна, според българското законодателство?

Коя помощ е спешна и коя – неотложна, според българското законодателство?

Коя помощ е спешна и коя – неотложна, според българското законодателство?

В България законът урежда спешната и неотложната помощ като безплатни за всеки един гражданин на Република България. Каква е разликата, обаче, и редно ли е понякога да се изисква заплащане на медицинската услуга?

Законодателството разделя Спешната медицинска помощ от така наречената „Неотложна” медицинска помощ.

повече информация
Важна информация за пациентите на дежурния кабинет

Важна информация за пациентите на дежурния кабинет

Съгласно сключен договор, МЦ ЛОРА извършва следната дейност - осигурява непрекъснатост на здравните грижи за пациентите, за времето от : МЦ Лора Гоце Делчев: Всеки ден от 8:00 до 24:00 МЦ Лора Позитано: Делнични дни от 20:00 до 8:00 Празнични и почивни дни: ДЕНОНОЩНО...

повече информация
Права и задължения на пациента в МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

Права и задължения на пациента в МЦ ЛОРА и МЦ ЛОРА за жената

Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената осъществяват лечебно-диагностична дейност, като зачитат правата и човешкото достойнство на своите пациенти. Всеки пациент на Медицински център ЛОРА и ЛОРА Медицински център за жената има право: 1. Да получи...

повече информация
Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Издаване на болничен лист (временна нетрудоспособност)

Уважаеми пациенти, при необходимост от издаване на болничен лист важно е да знаете следната информация: При преглед с Направление от Здравната каса преглеждащият лекар от МЦ ЛОРА може да издаде болничен лист без да се заплаща допълнително. При платен преглед болничния...

повече информация
Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дейности и цени в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Съгласно Наредба 9/ 10.12.2019 г. на Министерството на Здравеопазването за определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК. В Дежурния кабинет на Медицински център ЛОРА се извършва: - първичен преглед (при нужда от медицинска помощ, по...

повече информация
Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Случаи, при които се заплащат услугите в Дежурния кабинет на МЦ ЛОРА

Дежурният кабинет е структура на Медицински център ЛОРА, в която работят лекари с висше медицинско образование - с или без специалност, оказващи медицинска помощ по повод остри и изострени хронични заболявания и състояния, при които медицинската помощ не може да бъде...

повече информация