Други

Пролетната умора. Как да се справим с нея?

Пролетната умора. Как да се справим с нея?

Заедно с разцъфналите дървета, свежите цветя и слънчевите лъчи пролетта дойде и с пролетната умора, намалената умствена и физическа активност, сънливостта и летаргията. Каква е причината за пролетната умора?До това състояние ни довежда недостигът на слънце през...

повече информация
Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

Как Кодексът на труда защитава правата на бременните жени в България

Как ни защитава законът, когато сме бременни и как ни помага държавата? Има ли някакви особености, докато сме на работа по време на бременност? Често се случва бременната работничка или служителка да не знае в детайли правата, които ѝ се полагат според Кодекса на труда. Това може да позволи на работодателя да злоупотреби с нейната неосведоменост. Затова е важно жените да се информират какви са техните права и с каква закрила се ползват бременните при уволнение, съкращение или закриване на бизнеса от работодателя.

Установяване и регистриране на бременността
Като начало, за да ползвате всички свои права според българското законодателство, бременността трябва да бъде установена и регистрирана с документ от съответното здравно заведение. Това става чрез преглед и изследване при гинеколог в избрания от Вас Медицински център. Издаденият документ се предоставя на работодателя.
Имайте предвид, че всякакви устни уведомления на работодателя, непридружени от медицинско удостоверение, нямат юридическа стойност. Това не Ви гарантира допълнителните права и защити по Кодекса на труда.

Конфиденциалност на информацията
Работодателят и длъжностните лица в предприятието са длъжни да опазят в тайна обстоятелството, че служителката е бременна. Като конфиденциална информация се смята и ситуацията, при която бременността е прекъсната по каквито и да е причини.

повече информация
Висока температура при децата. Какво да правим и какво да не правим?

Висока температура при децата. Какво да правим и какво да не правим?

      Ах, тази висока температура! Тя е един от големите страхове на всички родители, баби и дядовци. През зимата, когато традиционно децата боледуват, Ви даваме кратки отговори на най-често задаваните въпроси, свързани с повишената температура...

повече информация

Най-ново